LỊCH CÔNG TÁC Tuần 03 - Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020

1/11/2020 1114

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 03 - Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020
 

Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
13/01
8h00
Họp về chương trình bồi dưỡng 2020
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài vụ, Kế toán trưởng, lãnh đạo và các cán bộ làm công tác bồi dưỡng của Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
9h00
Họp về công tác mua sắm, sửa chữa 2020.
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài vụ, Kế toán trưởng, lãnh đạo phòng Quẩn trị
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
10h00
Họp về phân bổ tài chính năm 2020.
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài vụ, Kế toán trưởng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
11h00
Họp về công tác đối ngoại
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Tổ chức Hành chính, Đào tạo và Công tác sinh viên, Quản trị, Kế toán trưởng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thứ Ba
14/01
8h00
Hội thảo hoàn thiện chương trình và kế hoạch đào tạo đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, lãnh đạo các khoa, bộ môn, toàn thể giảng viên khoa Chính trị học.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
10h00
Hội thảo hoàn thiện chương trình và kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, lãnh đạo các khoa, bộ môn, toàn thể giảng viên khoa Chính trị học.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
17h00
Kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình văn nghệ
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Đào tạo và công tác sinh viên, Tổ chức Hành chính, Quản trị, kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện
Địa điểm: Phòng hợp tầng 2 Nhà A
Thứ Tư
15/01
8h00
Hội thảo hoàn thiện chương trình và kế hoạch đào tạo đại học ngành Công tác Thanh thiếu niên
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, lãnh đạo các khoa, toàn thể giảng viên khoa Công tác thanh niên, khoa Công tác thiếu nhi
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
10h00
Hội thảo hoàn thiện chương trình và kế hoạch đào tạo đại học ngành Quan hệ Công chúng
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, lãnh đạo các khoa, toàn thể giảng viên khoa Công tác thanh niên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
13h30
Hội thảo hoàn thiện chương trình và kế hoạch đào tạo đại học ngành Luật
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, lãnh đạo các khoa, bộ môn, toàn thể giảng viên khoa Chính trị học.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
15h00
Hội thảo hoàn thiện chương trình và kế hoạch đào tạo đại học ngành Qun lý Nhà nước
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, lãnh đạo các khoa, bộ môn, toàn thể giảng viên khoa Chính trị học.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
16h00
Làm việc với khoa Chính trị học về công tác cán bộ
Thành phần: Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Chính trị học.
Địa điểm: Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
16h30
Giám đốc Học viện dự tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 Khoa Chính trị học
Địa điểm: Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
19h00
Chương trình văn nghệ “Lời ca dâng Đảng”
Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện
Địa điểm: Hội trường lớn Học viện
Thứ Năm
16/01
8h00
Hội thảo hoàn thiện chương trình và kế hoạch đào tạo đại học ngành Công tác xã hội
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, lãnh đạo các khoa, toàn thể giảng viên khoa Công tác xã hội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
8h30
Đ/c Nguyễn Phú Trường dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của trường Lê Duẩn.
Địa điểm Hội trường 19/5 Trường Lê Duẩn, 306B Kim Mã
10h00
Họp về chương trình công tác của Hội đồng Học viện năm 2020
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Hội đồng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
13h00
Đ/c Bùi Quang Huy làm việc về công tác bồi dưỡng năm 2020
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo và công tác sinh viên, kế toán trưởng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
Thứ Sáu
17/01
14h00
Họp Hội đồng Tư vấn xét nâng lương thường xuyên và trước thời hạn, Đợt 1 năm 2020
Thành phần: Các thành viên Hội đồng Tư vấn
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
14h30
Họp công khai tài sản Ban giám đốc và Kế toán trưởng Học viện
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng ban Thanh tra nhân dân
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
15h00
Giao ban công tác tuần
Thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Kế toán trưởng Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thứ Bảy
18/01
 
 
Chủ Nhật
19/01
 
 

  
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung