LỊCH CÔNG TÁC Tuần 51 - Từ ngày 16/12 đến 22/12/2019

2/12/2020 619

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 51 - Từ ngày 16/12 đến 22/12/2019
 

Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
16/12
8h00
 
14h00
 
Thứ Ba
17/12
8h00
Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của Đ/c Mai Vũ Hương
Thành phần: Theo quyết định thành lập hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
9h30
Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan
Thành phần: Theo quyết định thành lập hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thứ Tư
18/12
8h00
Họp về phong cách sinh viên Học viện
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
14h00
 
Thứ Năm
19/12
8h00
 
17h30
Gặp mặt, kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám đốc, trưởng các đơn vị, Hội Cựu CB, Trung đội tự vệ Học viện. Đại biểu dự theo giấy mời.
Địa điểm: Nhà khách Học viện
Thứ Sáu
20/12
8h00
 
14h00
Giao ban tuần
Thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, kế toán trưởng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thứ Bảy
21/12
14h00
Làm việc với Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang
Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Chủ Nhật
22/12
8h00
 
  
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung