LỊCH CÔNG TÁC Tuần 50 - Từ ngày 09/12 đến 15/12/2019

12/7/2019 559

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 50 - Từ ngày 09/12đến 15/12/2019
 

Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
09/12
8h00
 
14h30
Họp Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Đặng Anh Thao
Địa điểm: Hội trường 3C, KS. Khăn Quàng Đỏ
Thứ Ba
10/12
8h00
Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII (từ ngày 10 - 12/12)
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Hoàng Minh Tuấn, Đặng Anh Thao
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia
17h30
Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức 2019
Thành phần: Theo quyết định thành lập hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thứ Tư
11/12
8h00
 
14h00
Tiếp đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước
Thành phần: Đ/c Nguyễn Phú Trường
Địa điểm: Phòng hợp tầng 2, Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
Thứ Năm
12/12
9h00
 
14h00
Làm việc với BIDV
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, lãnh đạo phòng Đào tạo
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
Thứ Sáu
13/12
8h00
Giao ban tuần
Thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, kế toán trưởng
Địa điểm: Phòng họp tần 2 Nhà A
9h30
Họp về chương trình kỷ niệm 90 năm Thành lập Đảng
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo và bí thư chi bộ khoa Chính trị học, Ban Thường vụ công đoàn Học viện
Địa điểm: Phòng họp tần 2, Nhà A
10h00
Họp Hội đồng tư vấn lương đợt 3, năm 2019
Thành phần: Các thành viên Hội đồng tư vấn
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
10h15
Họp về phong cách sinh viên Học viện
Thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên; Ban thường vụ, cán bộ chuyên trách VP Đoàn TN Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà A
17h00
Kiểm tra chuẩn bị thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K12 tại Hải Phòng
Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo và công tác sinh viên
Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên Hải Phòng
Thứ Bảy
14/12
8h00
Thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC Hải Phòng, K12
Thành phần: Theo quyết định thành lập Hội đồng thi
Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Hải Phòng
Chủ Nhật
15/12
  
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung