LỊCH CÔNG TÁC Tuần 21 - Từ ngày 20/5 đến 26/5/2019

5/19/2019 635

 LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 21 - Từ ngày 20/5đến 26/5/2019

 

Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
20/5
9h00
Họp Ban tổ chức lớp Báo cáo viên Đoàn, Hội, Đội
Thành phần: Theo quyết định thành lập
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà A
10h00
Họp Ban Giám đốc Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00
Làm việc với Viện nghiên cứu Thanh niên về phương án sắp xếp bộ máy
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thanh niên, trưởng phòng Tổ chức Hành chính.
Địa điểm: Phòn họp tầng 2 Nhà A
16h00
Bế mạc lớp Bồi dưỡng công tác văn phòng:
Thành phần: Ban tổ chức, giáo viên chủ nhiệm và học viên lớp bồi dưỡng; đại biểu dự theo giấy mời.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà C
Thứ Ba
21/5
 
 
Thứ Tư
22/5
8h00
Dự chương trình "Dấu ấn 10 năm Giải thưởng Vừ A Dính"
Thành phần: Đ/c Hoàng Minh Tuấn
Địa điểm: Khách sạn Khăn Quàng Đỏ, 189 Hoang Hoa Thám, Hà Nội
14h00
Họp Ban tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, bộ phận tuyển sinh, các thành viên Ban tư vấn.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà A 
Thứ Năm
23/5
8h00
Khai mạc lớp  Báo cáo viên Đoàn, Hội, Đội phía Bắc
Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Giáo viên chủ nhiệm lớp
Địa điểm: TP. Huế
Thứ Sáu
24/5
8h00
Họp giao ban công tác tuần.
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A.
16h00
Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2019
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Hoàng Minh Tuấn, trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng phòng Quản trị
Địa điểm: Phòng họp tầng 6 Nhà C
Thứ Bảy
25/5
8h00
Khai mạc lớp  Báo cáo viên Đoàn, Hội, Đội phía Nam
Thành phần: Đ/c Nguyễn Phú Trường, Giáo viên chủ nhiệm lớp
Địa điểm: TP. Đà Lạt
8h00
Thi tuyển sinh đầu vào Thạc sĩ đợt 1 năm 2019
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh cao học và các thí sinh dự tuyển.
Chủ Nhật
26/5
8h00
Địa điểm: Tầng 2, nhà C

- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung