Thông báo Kết quả thi tuyển nhân sự làm việc theo chế độ HĐLĐ năm 2018 (đợt 2)

1/21/2019 380

 Kết quả thi tuyển nhân sự làm việc theo chế độ HĐLĐ

năm 2018 (đợt 2)

XEM TẠI ĐÂY

Tin Nổi bật

Tin Liên quan