LỊCH CÔNG TÁC Tuần 45 - Từ ngày 05/11 đến 11/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 45 - Từ ngày 05/11 đến 11/11/2018
 
 
Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai
05/11
7h30 Lễ chào cờ tháng 11
Thành phần: Đại diện BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị và theo triệu tập của Đoàn TN Học viện.
9h00 Họp Ban tổ chức lớp Bồi dưỡng báo cáo viên chương trình Đoàn, Hội, Đội và lớp Bí thư Huyện đoàn toàn quốc.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phú Trường, các thành viên Ban tổ chức lớp.
14h00 Họp tổ công tác nâng cấp Nội san Học viện.
Thành phần: Theo Quyết định thành lập tổ công tác.
Địa điểm: Phòng họp T2 Nhà A.
16h30 Báo cáo Bí thư thứ nhất về chương trình lớp Bí thư Tỉnh đoàn.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phú Trường, Lại Thế Lục, Đặng Anh Thao, Nguyễn Tiến Dũng.
Địa điểm: Phòng họp Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
Thứ Ba
06/11
8h00 Đ/c Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc HV tham gia dự thính kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
8h00 Đ/c Nguyễn Phú Trường, Phó giám đốc Học viện họp tổ công tác sửa đổi Chỉ thị 01.
Địa điểm: Phòng họp Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
Thứ Tư
07/11
7h30 Khai mạc lớp Bồi dưỡng bí thư Huyện đoàn phía Nam.
Thành phần: Ban tổ chức lớp, lãnh đạo Phân viện miền Nam
Địa điểm: Hội trường Phân viện miền Nam
8h00 Khai giảng lớp Bồi dưỡng báo cáo viên chương trình Đoàn, Hội, Đội
Thành phần: Đại diện BGĐ, Ban tổ chức lớp
Địa điểm: Phòng họp T2 Nhà A
14h00 Họp nhận xét Ban Giám đốc HV
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn HV, Bí thư Đoàn thanh niên HV, Trung đội trưởng tự vệ, Thanh tra nhân dân
Địa điểm: Phòng họp T2 Nhà A
15h00 Họp Hội đồng tư vấn bình xét thi đua năm 2018.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng tư vấn.
Địa điểm: Phòng họp T2 Nhà A
Thứ Năm
08/11
8h00 Đ/c Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc HV dự Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm tổ chức đào tạo ngành luật của một số trường đại học hiện nay”
Địa điểm: Phòng họp T2 Nhà A
Thứ Sáu
09/11
8h00 Họp giao ban công tác tuần.
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
16h00 Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi giảng viên dạy giỏi Học viện
Thành phần: Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi
Địa điểm: Phòng họp T2 Nhà A
Thứ Bảy
10/11
   
Chủ Nhật
11/11
11h00 Bế mạc lớp Bồi dưỡng bí thư Huyện đoàn phía Nam.
Thành phần: Ban tổ chức lớp, lãnh đạo Phân viện miền Nam.
Địa điểm: Hội trường Phân viện miền Nam
16h00 Bế mạc lớp Bồi dưỡng báo cáo viên chương trình Đoàn, Hội, Đội.
Thành phần: Đại diện BGĐ, Ban tổ chức lớp.
Địa điểm: Hội trường T2 Nhà C
 
 
 
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 
 


Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368224
Trực tuyến
000034