LỊCH CÔNG TÁC Tuần 44 - Từ ngày 29/10 đến 04/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 44 - Từ ngày 29/10 đến 04/11/2018


 
Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai
29/10
16h30 Báo cáo đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn về công tác chuẩn bị tổ chức đoàn Bí thư Đoàn cấp tỉnh đi Singapore
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phú Trường, Lại Thế Lục, Đặng Anh Thao
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà 60 Bà Triệu, Hà Nội
Thứ Ba
30/10
   
Thứ Tư
31/10
8h30 Đ/c Nguyễn Phú Trường dự Tọa đàm khoa học "Giáo dục LLCT cho đoàn viên - những vấn đề cần quan tâm hiện nay"
Địa điểm: Hội trường 26/3, 62 Bà Triệu
15h30 Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khối DNTW K6
Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Ban quản lý lớp, Giáo viên chủ nhiệm.
Địa điểm: Hội trường T2 Nhà C.
16h30 Các đơn vị nộp báo cáo giao ban tháng 10/2018 và nhiệm vụ công tác tháng 11/2018
Thứ Năm
01/11
8h30 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kiểm tra công tác đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính.
Thành phần: Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo khoa chính trị học, lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Chủ nhiệm các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
14h00 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Trung ương Đoàn và Học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn.
Thành phần: Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo khoa Chính trị học, lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
16h00 Các chi bộ nộp hồ sơ công tác Đảng về văn phòng Đảng ủy Học viện
Thứ Sáu
02/11
8h00 Họp giao ban tháng
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
10h00 Cho ý kiến về Website Học viện
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
14h00 Họp Hội đồng tư vấn xét duyệt sáng kiến năm 2018.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng tư vấn.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
15h00 Họp Hội đồng tư vấn xét nâng bậc lương đợt 3 năm 2018.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng tư vấn.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
16h00 Triển khai quyết định tuyển dụng lao động hợp đồng 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng có nhân sự được tuyển dụng.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
Thứ Bảy
03/11
9h30 Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K9 cán bộ Trung ương Đoàn
Thành phần: Đại diện Ban tổ chức Trung ương Đoàn, Ban Giám đốc HV, Trưởng các phòng, đại diện lãnh đạo khoa Chính trị học, Ban quản lý lớp, Giáo viên chủ nhiệm.
Địa điểm: Hội trường T2 Nhà C.
Chủ Nhật
04/11
   
 
- Từ 13h30 đến 15h ngày 31/10/2018, Phòng ĐT&CTSV, Phòng KH-TV cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ và lệ phí nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC khối DNTW K6 tại P202 nhà C.
- Từ 8h00 đến 9h00 ngày 03/11/2018 Phòng ĐT&CTSV, Phòng KH-TV cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ và lệ phí nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC cán bộ Trung ương Đoàn K9 tại P202 nhà C.

- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 
 


Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368247
Trực tuyến
000034