LỊCH CÔNG TÁC Tuần 43 - Từ ngày 22/10 đến 28/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 43 - Từ ngày 22/10 đến 28/10/2018

 
Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai
22/10
14h00 Họp công tác chuẩn bị kiểm tra thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công
Thành phần: Đ/c Hoàng Minh Tuấn, Lãnh đạo các phòng Kế hoạch - Tài vụ, phòng Quản trị
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A
Thứ Ba
23/10
8h00 Họp về công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phú Trường, Bộ phận bồi dưỡng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A
8h30 Làm việc với đoàn kiểm tra thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Đ/c Hoàng Minh Tuấn, lãnh đạo các phòng Kế hoạch - Tài vụ, phòng Quản trị và các đ/c đã được phân công
Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN
9h30 Làm việc với Phòng Tổ chức – Hành chính
Thành phần: Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A
14h00 Họp Ban chấp hành Công đoàn Học viện.
Thành phần: Các thành viên Ban chấp hành Công đoàn.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A
Thứ Tư
24/10
16h30 Làm việc với đồng chí Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đồng Linh, Đặng Anh Thao
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
Thứ Năm
25/10
8h00 Họp Đảng ủy Học viện
Thành phần: Các thành viên Ban chấp hành Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
9h00 Họp Ban biên tập Nội san Nghiên cứu thanh niên Học viện
Thành phần: Các thành viên theo quyết định
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A
10h30 Họp góp ý Website Học viện
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A
Thứ Sáu
26/10
8h00 Họp giao ban công tác tuần
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A
Thứ Bảy
27/10
   
Chủ Nhật
28/10
   
 
         - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 
 


Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368301
Trực tuyến
000030