LỊCH CÔNG TÁC Tuần 36 - Từ ngày 03/09 đến 09/09/2018

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 36 - Từ ngày 03/09 đến 09/09/2018
Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai
03/09
  Nghỉ lễ 2/9
Thứ Ba
04/09
9h00 Làm việc với phòng Đào tạo và công tác sinh viên
Thành phần: Giám đốc Học viện, toàn thể cán bộ Phòng Đào tạo và công tác sinh viên
Địa điểm: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Thứ Tư
05/09
8h00 Triển khai công tác cán bộ
Thành phần: BGĐ Học viện, Trưởng phòng TC-HC, toàn thể cán bộ, viên chức phòng Quản trị.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
9h00
Triển khai công tác cán bộ
Thành phần: BGĐ Học viện, Trưởng phòng TC-HC, toàn thể cán bộ, viên chức phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
14h00 Họp Hội đồng thanh lý tài sản
Thành phần: Theo Quyết định số 347/QĐ-HVTTNVN
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A
Thứ Năm
06/09
14h00 Họp Hội đồng Tư vấn Học viện xét thăng hạng viên chức 2018
Thành phần: Theo quyết định thành lập hội đồng
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
15h00 Họp Hội đồng xét học bổng sinh viên 2018
Thành phần: Theo quyết định thành lập hội đồng
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
Thứ Sáu
07/09
8h00
Họp giao ban công tác tháng 9.
Thành phần: BGĐ Học viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, Chủ tịch công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Trung đội trưởng Tự vệ, Chánh Thanh tra nhân dân Học viện.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
9h00 Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn kiểm tra Công đoàn Học viện
Thành phần: Ban chấp hành Công đoàn Học viện
Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN
10h30 Họp về quy chế cố vấn học tập
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo và công tác sinh viên
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà A.
Thứ Bảy
08/09
8h00 Phân viện miền Nam khai giảng năm học mới
Thành phần: Giám đốc Học viện, Ban Giám đốc Phân viện và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện.
Địa điểm: Phân viện miền Nam
Chủ Nhật
09/09
   
        
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 
 


Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0371308
Trực tuyến
000053