LỊCH CÔNG TÁC Tuần 34 - Từ ngày 20/08 đến 26/08/2018

 
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 34 - Từ ngày 20/08 đến 26/08/2018

 
Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ Hai
20/08
8h00 Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên khóa 7
Các đơn vị thực hiện theo kế hoạch
Địa điểm: Hội trường lớn Học viện
Thứ Ba
21/08
8h00 Giám đốc Học viện họp tiểu ban nội dung đại hội Hội sinh viên Việt Nam
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
14h00 Giám đốc Học viên lên lớp tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 7
Địa điểm: Hội trường lớn Học viện
 
 
 
Thứ Tư
22/08
8h30 Ban Giám đốc làm việc với Khoa Công tác Thanh niên và chuyên gia ngành Quan hệ công chúng
Thành phần: Toàn thể khoa Công tác Thanh niên, lãnh đạo các phòng Đào tạo & CTSV, Tổ chức - Hành chính, Quản trị
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
16h00
Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức kiểm tra
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên, Lãnh dạo phòng Quản trị
Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà C, Nhà đa năng
Thứ Năm
23/08
8h00 Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức - Kiểm tra năm 2018.
Thành phần: Ban giám đốc Học viện, Ban Tổ chức lớp, GV chủ nhiệm.
Địa điểm Hội trường tầng 2 Nhà C.
Thứ Sáu
24/08
8h00 Họp giao ban công tác tuần.
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A.
10h00 Họp Hội đồng thi tốt nghiệp K3, đợt 2
Thành phần: Theo quyết định thành lập Hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
10h30
Họp về công tác tuyển dụng 2018
Thành phần: Ban Giám đốc HV, Trưởng các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc HV
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
8h00 Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 7
Các đơn vị thực hiện theo kế hoạch.
Địa điểm: Nhà đa năng học viện.
14h00 Họp Hội đồng kỷ luật viên chức Học viện
Thành phần: Theo Quyết định thành lập hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Bảy
25/08
16h00 Bế mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức - Kiểm tra năm 2018.
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức lớp, GV chủ nhiệm.
Địa điểm Hội trường tầng 2  Nhà C.
Chủ Nhật
26/08
   
        
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 
 
 


Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331232
Trực tuyến
000024