LỊCH CÔNG TÁC Tuần 29 - Từ ngày 16/07 đến 22/07/2018

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 29 - Từ ngày 16/07 đến 22/07/2018
 
Thứ, ngày Thời gian Nội dung
  Thứ Hai
09/07
   
Thứ Ba
10/07
   
Thứ Tư
11/07
   
Thứ Năm
12/07
   
Thứ Sáu
13/07
8h00 Giao ban công tác tuần
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Bảy
14/07
   
Chủ Nhật
15/07
   
        
 
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 
 
 


Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331229
Trực tuyến
000021