LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15


LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 15 - Từ ngày 09/04 đến 15/04/2018

 
Thứ, ngày Thời gian Nội dung
  Thứ hai
09/04
14h00 Họp rà soát chuẩn bị chương trình Thủ tướng Chính phủ làm việc với Trung ương Đoàn
Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phú Trường.
Địa điểm: 60 Bà Triệu, Hà Nội
16h00 Giám đốc Học viện dự sinh hoạt chi bộ sinh viên
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ ba
10/04
8h00 Họp BCH Đảng ủy Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà A
9h30 Duyệt đề tài NCKH cấp Bộ năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các khoa; mời các đồng chí Vũ Hồng Tiến, Lê Văn Cầu, Phạm Bá Khoa dự.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
10h30 Làm việc với phòng Tổ chức - Hành chính về công tác cán bộ.
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00 Giám đốc Học viện dự họp chi bộ Ban thanh niên xung phong
Địa điểm: Văn phòng Ban Thanh niên xung phong
15h00 Dự báo cáo chuyên đề “Một số nét lớn về tình hình thế giới và khu vực; hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian gần đây”
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện
Thứ Tư
11/04
  Giám đốc Học viện và Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ đi công tác miền Nam
8h00 Họp Ban chấp hành Công đoàn HV
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00 Làm việc với Phân viện miền Nam
Thành phần: Giám đốc Học viện, trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ; Ban Giám đốc Phân viện miền Nam, toàn thể cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị Phân viện miền Nam
Địa điểm: Phòng họp Phân viện miền Nam
16h30 Làm việc với Phân viện miền Nam
Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài vụ; Ban Giám đốc Phân viện miền Nam, toàn thể cán bộ Phân viện miền Nam
Địa điểm: Phòng họp Phân viện miền Nam
Thứ Năm
12/04
   
Thứ Sáu
13/04
8h00 Đ/c Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc HV dự chương trình làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Địa điểm: 62 Bà Triệu
8h00 Họp Giao ban công tác tuần
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Bảy
14/04
   
Chủ Nhật
15/04
   
            
- Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung
 
 

Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368287
Trực tuyến
000027