LỊCH CÔNG TÁC Tuần 4 - Từ ngày 22 đến 28/01/2018


Thứ, ngày Thời gian Nội dung
Thứ hai
22/01
14h00 Lớp giảng viên trẻ học
Địa điểm: Phòng 202 Nhà C
14h00 Duyệt chương trình công tác Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị, toàn thể cán bộ phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
16h00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức
Thành phần: Các thành viên Hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
  16h30 Họp về công tác tuyến sinh đại học năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Kế hoạch – tài vụ, lãnh đạo phòng Đào tạo và công tác sinh viên, Ban tuyển sinh đại học
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Ba
23/01
8h00 Duyệt chương trình công tác Trung tâm Thông tin – Thư viện năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng các phòng Tổ chức – Hành chính, Đào tạo và công tác sinh viên, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị, toàn thể cán bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
9h00
 
Họp duyệt mua sắm tài sản, sửa chữa và phân bổ kinh phí khối đào tạo phía Bắc năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Quản trị, trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
10h00 Họp Ban Giám đốc Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00 Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị tài chính khối đào tạo phía Bắc
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, trưởng Khoa cơ bản, lãnh đạo phòng Kế hoạch – Tài vụ
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
16h30 Dự triển khai quyết định công tác cán bộ của Trung ương Đoàn
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội
Thứ Tư
24/01
8h00 Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính, trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ, Chủ tịch Công đoàn Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
9h00 Họp phân bổ kinh phí năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài vụ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00 Họp về công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn năm 2018
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, trưởng phòng Đào tạo, Đ/c Đặng Anh Thao, Đ/c Hoàng Văn Hòa
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Năm
25/01
   
Thứ Sáu
26/01
8h00 Giao ban các phòng
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Lãnh đạo các phòng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
9h00 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
 
 
Ghi chú: - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung

Danh mục chính

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0371269
Trực tuyến
000017