Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng Báo cáo viên chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2018

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng Báo cáo viên chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2018
Từ ngày 23/7 đến ngày 29/7/2018 tại thành phố Đà Nẵng, Học viện TTN Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng Báo cáo viên chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ các tỉnh, thành phố, các trường Đoàn, Trung tâm thanh thiếu nhi trên phạm vi toàn quốc. Lớp học nhằm bồi dưỡng các Báo cáo viên cấp Trung ương theo chuẩn khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội được quy định tại quyết định số 1070/QĐ-TWĐTN ngày 15/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2020 Học viện sẽ chuyển giao chương trình chuẩn, báo cáo viên giảng dạy tại địa phương để từng bước hoàn thiện kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn chuyên trách từ cơ sở trở lên. Tại lớp học, các học viên được trang bị chương trình và tài liệu chuẩn, được tiếp cận tác giả các khối kiến thức lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng, được hướng dẫn các hình thức dạy học tích cực, học viên cùng tham gia, phương pháp ôn tập cho học viên, phương pháp đi thực tế công tác, phương pháp kiểm tra, đánh giá. Lớp học còn tham gia các hoạt động thắp nến tri ân, làm công tác xã hội, giao lưu với thanh niên Đà Nẵng...
 
Các tin khác:

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331267
Trực tuyến
000027