Liên chi đoàn Khoa Công tác Thanh niên tổ chức chương trình tình nguyện "Mùa Đông Ấm" chào mừng năm tình nguyện 2019

21:30:13 Ngày 12/01/2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; Được sự đồng ý của Chi ủy Chi bộ khoa Công tác Thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Ban Chấp hành ...

295