Ban Giám đốc Học viện

BAN GIÁM ĐỐC 
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
 

 
 TS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG 
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VN

 
TS. HOÀNG MINH TUẤN
PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
TS. NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG
PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331681
Trực tuyến
000024