Ban Giám đốc Học viện

BAN GIÁM ĐỐC 
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 TS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG 
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VN

TS. HOÀNG MINH TUẤN
PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM


TS. NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG
PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368237
Trực tuyến
000033