Thông báo sách mới

 THÔNG BÁO SÁCH MỚI

 

Nhằm phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã mua sách theo đề xuất của các khoa, bộ môn và nhận sách tặng biếu từ các cá nhân, tập thể trong và ngoài Học viện gồm các loại sách về chính trị, văn hóa, pháp luật,…. (có danh mục kèm theo). ,

- Nguồn sách mua: 293 tên sách/3.168 cuốn.

- Nguồn sách tặng biếu: 74 tên sách/243 cuốn.

Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên quan tâm đến thư viện đọc và mượn về tham khảo.

Trung tâm TT-TVVideo giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331643
Trực tuyến
000022