Tiêu chuẩn học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tiêu chuẩn kết nạp đảng viên của Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

 Tiêu chuẩn học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tiêu chuẩn kết nạp đảng viên của Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Xem tại đây,Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340412
Trực tuyến
000034