THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ THI LẠI, HỌC LẠI HK1 - NĂM HỌC 2018 - 2019


1. Sinh viên các khóa đăng ký môn thi lại, thi cải thiện, học lại cho lớp trưởng(kèm theo phiếu thu) để tổng hợp nộp về Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên trong ngày 02/08/2018.
2. Lệ phí: Nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
- Thi lại, thi cải thiện: 50.000 đồng/môn
- Học lại: 300.000đ/tín chỉ
3. Thời gian:
- Thi lại, thi cải thiện: Từ 06/08/2018 đến 22/08/2018
- Học lại: Theo TKB

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368277
Trực tuyến
000024