KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 3 - ĐỢT 1 NĂM 2018

KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 3
ĐỢT 1 - NĂM 2018

Căn cứ kế hoạch phát bằng tốt nghiệp khóa 3 - đợt 1 năm 2018 đã được Giám đốc Học viện phê duyệt. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên đủ điều kiện nhận bằng đợt 1 năm 2018 như sau:
1. Thời gian:
       + 15h00 ngày 14/06/2018 tập trung để làm thủ tục nhận bằng (Ký, nhận bảng điểm...)
       + 7h30 ngày 15/06/2018 tập trung để nhận bằng tốt nghiệp
2. Địa điểm: Hội trường lớn
3. Trang phục: Sinh viên đủ điều kiện nhận bằng đợt 1 mặc trang phục áo và mũ cử nhân
Ghi chú:
      + Ban cán sự các lớp lo áo, mũ cử nhân cho lớp
      + Sinh viên không làm thủ tục ngày 14/06/2018 sẽ nhận bằng tại Phòng Đào tạo sau ngày 15/06/2018
     

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331291
Trực tuyến
000029