Lịch ôn thi tốt nghiệp Khóa 3

LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 3 NIÊN KHÓA 2014 - 2018

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 3
NIÊN KHÓA 2014 - 2018
 
          Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018, Giám đốc Học viện thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 3 (niên khóa 2014 - 2018) như sau:
NGÀY THỜI GIAN MÔN ĐỊA ĐIỂM LỚP
27/03/2018 7h30 – 11h30 Xây dựng Đảng về chính trị P.202 D1,2,3,4
13h00 – 17h30
7h30 – 11h30 Quản lý hành chính Nhà nước Hội trường C D1,2,3,4
13h00 – 17h30
28/03/2018 7h30 – 11h30 Luật hiến pháp Hội trường C D1,2,3,4
13h00 – 17h30
29/03/2018 7h30 – 11h30 Chủ nghĩa xã hội khoa học Hội trường C D1,2
13h00 – 17h30
30/03/2018 7h30 – 11h30 Chủ nghĩa xã hội khoa học Hội trường C D3,4
13h00 – 17h30
03/04/2018 7h30 – 11h30 Chính sách xã hội P.302 XH1,2
13h00 – 17h30
7h30 – 11h30 Lý luận chung về công tác Thanh niên P.202 TN1,2,3,4
13h00 – 17h30
7h30 – 11h30 Phương pháp công tác Thiếu nhi Hội trường C TN1,2,3,4
13h00 – 17h30
04/04/2018 7h30 – 11h30 Phát triển cộng đồng P.302 XH1,2
13h00 – 17h30
7h30 – 11h30 Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh P.202 TN1,2,3,4
13h00 – 17h30
7h30 – 11h30 Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh Hội trường C TN1,2,3,4
13h00 – 17h30
05/04/2018 7h30 – 11h30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Hội trường C TN1,2,3,4
13h00 – 17h30
06/04/2018 7h30 – 11h30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Hội trường C XH1,2
13h00 – 17h30
 
          Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các Khoa bố trí giảng viên lên lớp đúng thời gian; Lãnh đạo Phòng Quản trị bố trí phòng học, giảng đường .
 
Nơi nhận:
  • Các Khoa;
  • Lưu TC-HC, ĐT.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
Đã ký
 
 
TS. Nguyễn Hải Đăng
 

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340364
Trực tuyến
000038