Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 1 niên khóa 2012 - 2016

 LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 1NIÊN KHÓA 2012 – 2016 

  

          Thực hiện Công văn số 33/HVTTNVN ngày 23/03/2016 của Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam về việc thi và viết khóa luận tốt nghiệp, Phòng Đào tạo và Công tác Chính trị, sinh viên thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 1 (niên khóa 2012 – 2016) như sau:

 

NGÀY

THỜI GIAN

MÔN

ĐỊA ĐIỂM

SỐ LƯỢNG

9/5/2016

7h30

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Hội trường tầng 2 nhà C

183

13h30

Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam

Hội trường tầng 2 nhà C

110

7h30

Phương pháp công tác thiếu nhi

P.202

32

13h30

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

P.202

32

10/5/2016

7h30

An sinh xã hội

P.202

39

13h30

Phát triển cộng đồng

P.202

39

11/5/2016

7h30

Kinh tế chính trị

Hội trường tầng 2 nhà C

183

7h30

Lý luận chung về công tác Thanh niên

P.202

45

13h30

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

P.202

45

12/5/2016

13h30

Xây dựng Đảng về tổ chức

Hội trường tầng 2 nhà C

79

13/05/2016

13h30

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Hội trường tầng 2 nhà C

127

 Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331686
Trực tuyến
000019