Thông báo lịch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2015 - 2016

 THÔNG BÁO

Lịch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2015 - 2016

         

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015 - 2016, Giám đốc Học viện thông báo lịch nghỉ hè năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Đối tượng nghỉ hè: Tất cả sinh viên đang theo học hệ chính quy tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

2. Thời gian nghỉ hè : Từ ngày 16/07/2016 đến hết ngày 14/08/2016.

3. Lịch sinh viên tập trung:

- Từ ngày 15/08/2016 đến 21/08/2016 sinh viên tập trung học tuần sinh hoạt công dân theo kế hoạch của Học viện.

- Từ ngày 22/08/2016 sinh viên các khóa học theo thời khóa biểu của Học viện (xem trên trang vya.edu.vn).

4. Tổ chức thực hiện:

Các Khoa, Phòng, Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho sinh viên nghỉ hè và kiểm tra sinh viên trở lại học tập theo đúng lịch.

Phòng ĐT & CTCT SVVideo giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331623
Trực tuyến
000013