Lịch thi và bảo vệ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 1

LỊCH  THI VÀ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 1 NIÊN KHÓA 2012 – 2016

 (Kèm theo kế họach số:   11   /KH-HVTTNVN ngày   14  tháng  4 năm 2016)

 

Ngày thi

Môn thi

Ngành

Thời gian

Địa điểm

10/06/2016

Học nội quy, quy chế thi

Cả 3 ngành

15h00

Hội trường lớn

11/06/2016

Kinh tế chính trị

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

7h30

 

Nhà C

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Công tác Thanh thiếu niên - Công tác xã hội

14/06/2016

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

7h30

Nhà C

An sinh xã hội

Công tác xã hội

Lý luận chung về công tác Thanh niên - Phương pháp công tác Thiếu nhi

Công tác Thanh thiếu niên

17/06/2016

Xây dựng Đảng về tổ chức - Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

7h30

Nhà C

Phát triển cộng động

Công tác xã hội

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

Công tác Thanh thiếu niên

Từ 14/06 đến 17/06/2016

Bảo vệ khóa luận

Có lịch chi tiết

7h30

Nhà C

 

 Dự kiến ôn thi tốt nghiệp từ ngày 09/05 đến ngày 20/05/2016Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0371413
Trực tuyến
000024