Kế hoạch học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính KI Trung Tâm bồi dưỡng chính trị khối Doanh nghiệp Trung ương

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Lớp Trung cấp lý luận chính trị -  hành chính KI

Trung tâm bồi dưỡng chính trị khối Doanh nghiệp Trung ương

 

Thời gian:  1 tháng học 1 tuần

Một ngày học 8 tiết, sáng từ 8h00; chiều từ 13h30

Chi tiết xem tại đây,

 Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368282
Trực tuyến
000028