Kế hoạch học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Ngân hàng phát triển

  KẾ HOẠCH HỌC TẬP 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Ngân hàng phát triển

(Điều chỉnh từ tháng 6 năm 2015)

 

Một ngày học 8 tiết, sáng từ 8h00, chiều từ 13h30

Chi tiết xem tại đây: Trang 1,, trang 2,Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340525
Trực tuyến
000062