KHÓA 6(ĐIỂM THI LẦN 2 - HK2)

ĐIỂM THI LẦN 2 KHÓA 6 ( HỌC KỲ 2)

LỚP MÔN THI  
D1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Xem tại đây
Đạo đức học đại cương Xem tại đây
Kỹ năng truyền thông Xem tại đây
Kỹ năng xây dựng kế hoạch Xem tại đây
Tiếng anh 2 Xem tại đây
Toán thống kê trong khoa học xã hội Xem tại đây
Xã hội học đại cương Xem tại đây
D2 Chủ nghĩa xã hội khoa học Xem tại đây
Đạo đức học đại cương Xem tại đây
Kỹ năng truyền thông Xem tại đây
Kỹ năng xây dựng kế hoạch Xem tại đây
Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Xem tại đây
Tiếng anh 2 Xem tại đây
Toán thống kê trong khoa học xã hội Xem tại đây
Xã hội học đại cương Xem tại đây
D3 Chủ nghĩa xã hội khoa học Xem tại đây
Đạo đức học đại cương Xem tại đây
Kỹ năng truyền thông Xem tại đây
Kỹ năng xây dựng kế hoạch Xem tại đây
Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Xem tại đây
Tiếng anh 2 Xem tại đây
Toán thống kê trong khoa học xã hội Xem tại đây
Xã hội học đại cương Xem tại đây
TN1 Kỹ thuật soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem tại đây
Tiếng anh 2 Xem tại đây
Toán thống kê trong khoa học xã hội Xem tại đây
TN2 Dân số và phát triển Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem tại đây
Tiếng anh 2 Xem tại đây
Toán thống kê trong khoa học xã hội Xem tại đây
XH1 An sinh xã hội Xem tại đây
Đạo đức học đại cương Xem tại đây
Giáo dục học đại cương Xem tại đây
Kỹ năng giao tiếp Xem tại đây
Logic học đại cương Xem tại đây
Tiếng anh 2 Xem tại đây
Toán thống kê trong khoa học xã hội Xem tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem tại đây
 

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368241
Trực tuyến
000036