KHÓA 5(ĐIỂM THI LẦN 2 - HK4)

ĐIỂM THI LẦN 2 KHÓA 5 ( HỌC KỲ 4)

LỚP MÔN THI  
D1 Kỹ thuật soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ Xem tại đây
Lịch sử phong trào Cộng sản và Công nhân Quốc tế Xem tại đây
Luật hiến pháp Xem tại đây
Lý luận chung về công tác Thanh niên Xem tại đây
Mỹ học Mác-LêNin Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem tại đây
D2 Kỹ thuật soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ Xem tại đây
Lịch sử phong trào Cộng sản và Công nhân Quốc tế Xem tại đây
Luật hiến pháp Xem tại đây
Lý luận chung về công tác Thanh niên Xem tại đây
Mỹ học Mác-LêNin Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem tại đây
D3 Kỹ thuật soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ Xem tại đây
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Xem tại đây
Lịch sử phong trào Cộng sản và Công nhân Quốc tế Xem tại đây
Luật hiến pháp Xem tại đây
Lý luận chung về công tác Thanh niên Xem tại đây
Mỹ học Mác-LêNin Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem tại đây
TN1 Giáo dục học đại cương Xem tại đây
Kỹ năng xây dựng kế hoạch Xem tại đây
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-LêNin 2 Xem tại đây
Phương pháp công tác thiếu nhi Xem tại đây
Quản lý Nhà nước về công tác Thanh niên Xem tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem tại đây
TN2 Giáo dục học đại cương Xem tại đây
Kỹ năng xây dựng kế hoạch Xem tại đây
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-LêNin 2 Xem tại đây
Phân tích và hoạch định chính sách Xem tại đây
Phương pháp công tác thiếu nhi Xem tại đây
Quản lý Nhà nước về công tác Thanh niên Xem tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem tại đây
XH1 Công tác xã hội với người khuyết tật Xem tại đây
Công tác xã hội với trẻ em Xem tại đây
Kỹ thuật soạn thảo văn bản Xem tại đây
Lý thuyết công tác xã hội Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội Xem tại đây
 

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368186
Trực tuyến
000023