KHÓA 5 (ĐIỂM THI - HK4)

ĐIỂM THI LẦN 1 - HỌC KỲ 4

LỚP MÔN THI  
D1 Kỹ thuật soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ Xem tại đây
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Xem tại đây
Lịch sử các phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế Xem tại đây
Luật hiến pháp Xem tại đây
Lý luận chung về công tác thanh niên Xem tại đây
Mỹ học Mác-LêNin Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem tại đây
Vũ quốc tế Xem tại đây
D2 Kỹ thuật soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ Xem tại đây
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Xem tại đây
Lịch sử các phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế Xem tại đây
Luật hiến pháp Xem tại đây
Lý luận chung về công tác thanh niên Xem tại đây
Mỹ học Mác-LêNin Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem tại đây
Vũ quốc tế Xem tại đây
D3 Kỹ thuật soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ Xem tại đây
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Xem tại đây
Lịch sử các phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế Xem tại đây
Luật hiến pháp Xem tại đây
Lý luận chung về công tác thanh niên Xem tại đây
Mỹ học Mác-LêNin Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem tại đây
Vũ quốc tế Xem tại đây
TN1 Giáo dục học đại cương Xem tại đây
Kỹ năng xây dựng kế hoạch Xem tại đây
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh Xem tại đây
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 2 Xem tại đây
Phân tích và hoạch định chính sách Xem tại đây
Phương pháp công tác thiếu nhi Xem tại đây
Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên Xem tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem tại đây
Xây dựng các tổ chức thanh niên Xem tại đây
TN2 Giáo dục học đại cương Xem tại đây
Kỹ năng xây dựng kế hoạch Xem tại đây
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh Xem tại đây
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 2 Xem tại đây
Phân tích và hoạch định chính sách Xem tại đây
Phương pháp công tác thiếu nhi Xem tại đây
Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên Xem tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem tại đây
  Xây dựng các tổ chức thanh niên  Xem tại đây
XH1 CTXH với người khuyết tật Xem tại đây
CTXH với trẻ em Xem tại đây
Dân số và phát triển Xem tại đây
Kỹ thuật soản thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ Xem tại đây
Lý thuyết CTXH Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu trong CTXH Xem tại đây
Tham vấn trẻ em Xem tại đây
 

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0371428
Trực tuyến
000025