KHÓA 3 (THI LẦN 2 - HK7)

ĐIỂM THI LẦN 2 - HỌC KỲ 7

LỚP MÔN THI  
D1 Chuyên đề nâng cao về xây dựng Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ hành chính văn phòng Xem tại đây
Tổ chức nhân sự hành chính Nhà nước Xem tại đây
Xây dựng các tổ chức thanh niên Xem tại đây
D2 Chuyên đề nâng cao về xây dựng Đảng Xem tại đây
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ hành chính văn phòng Xem tại đây
Tổ chức nhân sự hành chính Nhà nước Xem tại đây
Xây dựng các tổ chức thanh niên Xem tại đây
D3 Chuyên đề nâng cao về xây dựng Đảng Xem tại đây
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ hành chính văn phòng Xem tại đây
Tổ chức nhân sự hành chính Nhà nước Xem tại đây
Xây dựng các tổ chức thanh niên Xem tại đây
D4 Chuyên đề nâng cao về xây dựng Đảng Xem tại đây
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng Xem tại đây
Nghiệp vụ hành chính văn phòng Xem tại đây
Tổ chức nhân sự hành chính Nhà nước Xem tại đây
Xây dựng các tổ chức thanh niên Xem tại đây
TN1 Dân số và phát triển Xem tại đây
Kỹ năng tổ chức các hoạt động Thiếu nhi Xem tại đây
Tự chọn 2 (QLNN về trẻ em/Tổ chức sự kiện) Xem tại đây
Tự chọn 3 (Chuyên đề nâng cao  về Thiếu nhi/Xã hội hóa CTTN) Xem tại đây
Xây dựng Đảng Xem tại đây
TN2 Dân số và phát triển Xem tại đây
Kỹ năng tổ chức các hoạt động Thiếu nhi Xem tại đây
Tự chọn 2 (QLNN về trẻ em/Tổ chức sự kiện) Xem tại đây
TN3 Kỹ năng tổ chức các hoạt động Thiếu nhi Xem tại đây
Xây dựng Đảng Xem tại đây
TN4 Dân số và phát triển Xem tại đây
Tự chọn 2 (QLNN về trẻ em/Tổ chức sự kiện) Xem tại đây
Xây dựng Đảng Xem tại đây
XH1 Kỹ năng tổ chức các hoạt động Thiếu nhi Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu trong KHXH Xem tại đây
Tâm lý học xã hội Xem tại đây
Tự chọn 1 (CTXH cao tuổi/CTXH gia đình) Xem tại đây
Tự chọn 3 (CTXH trẻ tai nạn/CTXH người nghèo) Xem tại đây
Toán thống kê cho KHXH Xem tại đây
Tự chọn 4 (CTXH với người khuyết tật) Xem tại đây
XH2 Kỹ năng tổ chức các hoạt động Thiếu nhi Xem tại đây
Phương pháp nghiên cứu trong KHXH Xem tại đây
Tâm lý học xã hội Xem tại đây
Tự chọn 1 (CTXH cao tuổi/CTXH gia đình) Xem tại đây
Tự chọn 3 (CTXH trẻ tai nạn/CTXH người nghèo) Xem tại đây
Toán thống kê cho KHXH Xem tại đây
Tự chọn 4 (CTXH với người khuyết tật) Xem tại đây
Tự chọn 2 (CTXH với HIV/CTXH với dân tộc ít người) Xem tại đây
 

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340343
Trực tuyến
000020