KHÓA 6 (ĐIỂM THI LẦN 2 - HK1)

ĐIỂM THI LẦN 2 - HỌC KỲ 1

LỚP MÔN THI  
D1 Kinh tế chính trị Xem tại đây
Tâm lý học đại cương Xem tại đây
Tiếng Anh 1 Xem tại đây
Triết học Mác-LêNin Xem tại đây
D2 Kinh tế chính trị Xem tại đây
Tâm lý học đại cương Xem tại đây
Tiếng Anh 1 Xem tại đây
Triết học Mác-LêNin Xem tại đây
D3 Kinh tế chính trị Xem tại đây
Kỹ năng giao tiếp Xem tại đây
Tâm lý học đại cương Xem tại đây
Tiếng Anh 1 Xem tại đây
Tin học đại cương Xem tại đây
Triết học Mác-LêNin Xem tại đây
TN1 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Xem tại đây
Lịch sử Đoàn, Hội, Đội và các phong trào Thanh thiếu niên Xem tại đây
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 1 Xem tại đây
Tâm lý học đại cương Xem tại đây
Tiếng Anh 1 Xem tại đây
Xã hội học đại cương Xem tại đây
TN2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Xem tại đây
Lịch sử Đoàn, Hội, Đội và các phong trào Thanh thiếu niên Xem tại đây
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 1 Xem tại đây
Tâm lý học đại cương Xem tại đây
Tiếng Anh 1 Xem tại đây
Xã hội học đại cương Xem tại đây
XH1 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Xem tại đây
Giáo dục kỹ năng sống Xem tại đây
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 1 Xem tại đây
Tâm lý học đại cương Xem tại đây
Tiếng Anh 1 Xem tại đây
Tin học đại cương Xem tại đây
 

Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0258969
Trực tuyến
000027